خانه پایان نامه پایان نامه شناسايي ميزان عزت نفس در بين دانشجويان

پایان نامه شناسايي ميزان عزت نفس در بين دانشجويان

0
0
249

مقدمه:

مسئله عزت نفس در سال هاي اخير در بين روانشناسان اجتماعي و محققان مورد توجه قرار گرفت. در حاليکه دغدغه خاطر درباره عزت نفس به چندين دهه قبل بر مي گردد. اما در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم شاهد جديدترين موج علاقه به روانشناسي اجتماعي هستيم که عزت نفس به عنوان يک بعد از خود نيز در دهه 1960 به بعد مورد توجه قرار گرفت. ظاهراً در حال حاضر تمايل افراد به افزايش عزت نفس ارتقاء يافته است.

عزت نفس چهارمين مرتبه از سلسله نيازهاي اساسي مازلو را تشکيل داده است و عبارت است از درجه ي تصويب، تأييد و ارزشمندي که شخص نسبت به خويش احساس مي کند ( استوارت و ساندن،1995)

افراد صرف نظر از سن، جنسيت، زمينه ي فرهنگي و نوع کاري که در زندگي دارند، نيازمند عزت نفس هستند. عزت نفس واقعاٌ بر همه ي سطوح زندگي اثر مي گذارد، در حقيقت بررسي هاي گوناگون حاکي از آن است که چنانچه نياز به عزت نفس ارضا نشود، نيازهاي گسترده تر نظير پيشرفت و يا درک استعداد بالقوه، محدود مي ماند ( عليپور ، 1388)

يکي از مهمترين نيازهاي انسان که او را در برابر اضطراب و رويدادهاي فشار آور محافظت مي نمايد، عزت نفس است. عزت نفس در تمام فعاليت هاي روزانه ي انسان به نوعي جلوه گر مي شود و به اين شکل از مهمترين جنبه هاي شخصيت و تعيين کننده ي ويژگي هاي رفتاري انسان است. نتايج مطالعات بسياري نشان داده که مفهوم خودپنداره و به طبع آن عزت نفس ارتباط معنا داري با بسياري از جنبه هاي مهم رفتار انسان از قبيل سازگاري کلي، اضطراب، پذيرش افراد ديگر و … دارد(گردن،1968)

فردي که از احساس خود ارزشمندي بالايي برخوردار است به راحتي مي تواند با تحديد ها و وقايع اضطراب آور زندگي، بدون تجربه ي برانگيختگي منفي و از هم پاشيدگي رواني، مقابله نمايد ( کلايور و ساندول،1992). از آنجا که عزت نفس در همه جنبه هاي زندگي انسان نمود دارد در زندگي دانشجويان نيز تأثيرات چندي دارد از جمله موفقيت و پيشرفت تحصيلي و …

به اين ترتيب نياز به عزت نفس، از جمله نيازهاي طبيعي بشر است. نيازي که اساساٌ زاده ي زندگي اجتماعي و ارزشهاي آن است.

 

فهرست مطالب

 • تقديم نامه
 • سپاس نامه
 • چكيده
 • فصل اول
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهداف تحقيق
 • فرضيات تحقيق
 • اهميت تحقيق
 • كاربردنتايج
 • تعاريف مفاهيم
 • منبع كنترل
 •  تعريف عملياتي متغير مستقل
 • عوامل جمعيتي
 • عوامل اقتصادي
 • تعريف نظري متغيروابسته
 • تعريف عملياتي متغير كنترل
 • تعريف عملياتي عزت نفس
 • فصل دوم
 • مبانی نظری پژوهش
 • مروری بر نظریات مرتبط
 • جامعه پذیری
 • نظریه انگیزش و بهداشت روانی
 • منبع کنترل
 • نظریه انتظار
 • احساس خود کارآمدي
 • نظريه سلسله نيازهاي مازلو
 • نظريه يادگيري اجتماعي
 • منبع كنترل وعزت نفس
 • مدل نظري تحقيق
 • ادبيات تحقيق
 • تحقيقات داخلي
 • تحقيقات خارجي
 • نقدوبررسي تحقيقات
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • روش شناسي
 • روش تحقيق
 • ابزارتحقيق
 • جامعه آماري
 • واحدآماري
 • نمونه آماري
 • شيوه نمونه گيري
 • تجزيه وتحليل داده ها
 • اعتبار و پايايي
 • فصل چهارم
 • يافته هاي توصيفي
 • يافته هاي استنباطي
 • فصل پنجم: بحث ونتيجه گيري
 • بحث ونتيجه گيري
 • پيشنهادات

 

نوع فایل :Word

 75صفحه

برای خرید این پایان نامه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

5000 تومان – خرید

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده آرین داک
بارگذاری بیشتر در پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

زندگينامه شهيد دكتر مصطفي چمران

  فهرست تـولد تحصيـلات عبادت دكتر چمران فعـاليت‏هاي اجتماعي فعـاليت‏هاي سیاسی انقلاب …