خانه مقالات آموزشی رشته حقوق مقاله درباره بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران

مقاله درباره بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران

0
0
438

چکيده

 صنعت گردشگري داراي آثار اقتصادي و اجتماعي قابل ملاحظه اي مي باشد، ايجاد اشتغال و دستيابي به درآمد ارزي پايدار و مناسب و همچنين شناخت متقابل فرهنگي از آثار اقتصادي و اجتماعي اين صنعت است.کشور ايران داراي پتانسيل هاي عظيم تاريخي، طبيعي و مذهبي است که در بخش جاذبه هاي مذهبي آن،  شهر مشهد به عنوان بزرگترين قطب گردشگري شناخته شده است.

 هدف اصلي اين پژوهش بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوري اطلاعات بر مبناي کتابخانه اي،  اسنادي و نيز ميداني(پرسشنامه) بوده و جهت تحليل داده ها از نرم افزارEviews  وExcel استفاده شده است. در اين راستا نتايج به دست آمده از تخمين مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بيانگرآن بوده است که متغير تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بيشترين تاثير و به ترتيب متغيرهاي سن گردشگر، ميزان آگاهي گردشگران از مكانهاي تاريخي ، وسيله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، كمترين تاثير را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.

فهرست مطالب  

 • چکيده
 • فصل اول :کليات
 • مقدمه
 • اهداف
 • فرضيات
 • فصل دوم: پيشينه نگاشته
 • -مقدمه
 • مطالعات داخلي
 • گردشگري
 • -بررسي جايگاه اجتماعي- اقتصادي گروه هاي مختلف جامعه
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • مقدمه
 • روش و ابزار جمع آوري اطلاعات
 • جامعه آماري
 • روش نمونه گيري و حجم نمونه
 • مدل مورد استفاده در اين مطالعه
 • فصل چهارم: نتايج و بحث
 • مقدمه
 • بررسي ويژگيهاي گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد
 • توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن
 • توزيع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسيت
 • توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصيلات
 • توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل
 • توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت
 • توزيع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل
 •  سکونت تا مشهد (کيلومتر )
 • توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار
 • توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار
 •  توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت
 • توزيع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد  سفر به مشهد
 • بررسي اهداف گردشگران مورد مطالعه  از سفر به شهر مشهد
 •  بررسي نحوه هزينه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد
 • بررسي ميزان آگاهي گردشگران مورد مطالعه ازمکانهاي سياحتي و تفريحي در شهر مشهد
 • ميزان بازديدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهاي تاريخي شهر مشهد
 • بررسي ميزان بازديد گردشگران در شهر مشهد از مکانهاي تفريحي و ييلاقي
 • بررسي ميزان رضايتمندي  گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد
 • نتايج تخمين مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد
 • بررسي مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد
 • بررسي پيشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعيت گردشگري در شهر مشهد
 • فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات
 • مقدمه
 • نتايج
 • پيشنهادات
 • پرسشنامه
 • منابع

  نوع فایل :Word

  37 صفحه

  برای خرید این مقاله بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  4800 تومان – خرید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده آرین داک
بارگذاری بیشتر در رشته حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

زندگينامه شهيد دكتر مصطفي چمران

  فهرست تـولد تحصيـلات عبادت دكتر چمران فعـاليت‏هاي اجتماعي فعـاليت‏هاي سیاسی انقلاب …